NASZE PIWA

Do produkcji piwa używa się czterech różnych surowców: wody, słodu, chmielu, drożdże.

Bierhalle Altbier Piwo "Bierhalle Altbier", jest piwem górnej fermentacji wytwarzanym według starej sztuki warzenia. Surowcami jest mieszanka gatunków słodów jęczmiennych i słodu pszennego oraz drożdże, woda i chmiel.

"Bierhalle Altbier" to krzepkie piwo o gorzkim smaku i ciemnobursztynowej barwie. Pijąc to piwo wyczujecie Państwo jego treść i pełność smaku. Jest to wynikiem specjalnie dobranej kompozycji sześciu gatunków słodu.

Silną goryczkę "Bierhalle Altbier" zawdzięcza specjalnie przygotowanemu sposobowi chmielenia. Lekkie szczypanie w język zawdzięczają Państwo wysyceniu piwa naturalnym dwutlenkiem węgla, pochodzącym z procesu fermentacji i długotrwałego leżakowania.

Piwo "Bierhalle Altbier" zostało wyprodukowane przy użyciu wyłącznie naturalnych surowców: słodu, wody, aromatycznego chmielu oraz drożdży górnej fermentacji.

Alkohol: 5,2 %

Nasze marki:

 

bierhalle logo

pfr poir logo 600px

Otrzymano dofinasowanie na realizacje projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Numer umowy POIR.03.04.00-14-0764/20-00
Beneficjent : QLT Restaurant & Bar Sp. z o.o.
Wartość projektu: 118 547,46 pln ( sto osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i 46/100)