Nasze Menu

Bydgoszcz - ul. Jagiellońska 41

Żubrówka Biała 40 ml / 700 ml  14 zł / 160 zł
Żubrówka Bison Grass 40 ml / 700 ml  14 zł / 170 zł
Żubrówka Czarna 40 ml / 700 ml  15 zł / 170 zł
Bols 40 ml / 700 ml  14 zł / 170 zł
Soplica Tradycyjna 40 ml / 700 ml 13 zł / 160 zł
Soplica Smakowa
wiśniowa, malinowa, pigwowa, orzech laskowy, cytryna - malina, cytryna - pigwa
40 ml / 500 ml 14 zł / 110 zł

Nasze marki:

 

bierhalle logo

pfr poir logo 600px

Otrzymano dofinasowanie na realizacje projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Numer umowy POIR.03.04.00-14-0764/20-00
Beneficjent : QLT Restaurant & Bar Sp. z o.o.
Wartość projektu: 118 547,46 pln ( sto osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i 46/100)