Nasze Menu

Bydgoszcz - ul. Jagiellońska 41

Digestif  
Jagermeister  40 ml / 700 ml  16 zł / 250 zł

 

Rum  
Sailor Jerry  40 ml / 700 ml  18 zł / 250 zł

 

Gin  
Finsbury  40 ml / 700 ml  16 zł / 210 zł
Hendrick’s  40 ml / 700 ml 37 zł / 480 zł

 

Koniak  
Remy Martin VSOP  40 ml / 700 ml  36 zł / 650 zł

 

Prosecco  
Toressella  150 ml / 750 ml  20 zł / 115 zł

 

Champagne  
Taittinger  750 ml  350 zł

 

Nasze marki:

 

bierhalle logo

pfr poir logo 600px

Otrzymano dofinasowanie na realizacje projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Numer umowy POIR.03.04.00-14-0764/20-00
Beneficjent : QLT Restaurant & Bar Sp. z o.o.
Wartość projektu: 118 547,46 pln ( sto osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i 46/100)