We wnętrzu restauracji uwagę przyciąga tradycyjny nowożytny portal w formie prostych, kamiennych ościeżnic z płaskim nadprożem. Jego powierzchnia, począwszy od wysokości 0,5m od posadzki ma płytkie, wklęsło-wypukłe profilowania. W nadprożu zaś widnieje inskrypcja wykoanana czarną farbą, litery przybierają formę tzw. kapitały rzymskiej, natomiast cyfry, formę arabską: "VTIQ MORI, A D 158...".

Jej treśc jest niekompletna, a ubytki wypełniono kitami oraz zaprawą murarską.

Sam napis ma zapewne charakter wotywny tj. upamiętniający śmierć któregoś z domowników, bądź samego fundatora w Roku Pana (Anno Domini) po 1580. Z uwagi na brak ostatnij cyfry, nie jest możliwe dokładne datowanie, zatem pozostaje przypuszczać iż portal, bądź sam napis powstał w drugiej połowie XVI wieku.

Jego forma wyraźnie odstaje od wcześniejszego, gotyckiego portalu z racji tego, iż lata jego rzekomego powstania, to okres panowania renesansu w sztuce i architekturze, ktory wyparł gotyk z Krakowa na całe stulecia. Portal ten prowadził niegdyś do kramów rzemiślniczych, które w poźniejszych latach dobudowano do kamienicy.

Do dziś mury niższej sali restauracji Bierhalle ukazują pozostałości po otworach okiennych owych warsztatów.